Globes

Er zijn aard globes, hemel globes, maanglobes en zelfs van de planeet mars zijn globes gemaakt.

Een globe is een bolvormige kaart die de situatie beter weergeeft dan een kaart uit een platte atlas. Omdat Hollanders in de 16e en 17e eeuw ‘over de zeven zeeën’ heerste zijn de globes uit die tijd nauwkeurig en zeer geliefd bij verzamelaars. Het aanbod uit deze periode is echter zeer gering.

Antieke globes uit de 18e en 19e eeuw komt men vaker tegen. Het zijn dan veelal de exemplaren uit Engeland en Frankrijk die floreren. De globe industrie in Nederland heeft toen zijn beste tijd gehad.

Prijs

Prijs